banner
banner
banner

UEFA Futsal Championship : เบลเยี่ยม(ฟุตซอล) VS อิตาลี (ฟุตซอล)

 
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
FT 5 - 4
(ครึ่งแรก : 3 - 2)
09 เมษายน 2564 01:00
 
อิตาลี (ฟุตซอล)

สถิติพบกันล่าสุดของทั้ง 2 ทีม

09/04/2021
UEFA Futsal Championship
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
5 - 4
อิตาลี (ฟุตซอล)
 
10/03/2021
UEFA Futsal Championship
อิตาลี (ฟุตซอล)
4 - 1
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
 

ผลงานล่าสุดของ เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)

13/04/2021
UFC
ฟินแลนด์(ฟุตซอล)
3 - 2
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
L
09/04/2021
UFC
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
5 - 4
อิตาลี (ฟุตซอล)
W
10/03/2021
UFC
อิตาลี (ฟุตซอล)
4 - 1
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
L
05/03/2021
UFC
มอนเตเนโกร(ฟุตซอล)
4 - 3
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
L
03/02/2021
UFC
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
6 - 2
มอนเตเนโกร(ฟุตซอล)
W
29/01/2021
UFC
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
3 - 3
ฟินแลนด์(ฟุตซอล)
D
01/02/2020
UFC
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
5 - 1
มอนเตเนโกร(ฟุตซอล)
W
31/01/2020
UFC
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
7 - 3
สกอตแลนด์(ฟุตซอล)
W
30/01/2020
UFC
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
5 - 2
อาร์เมเนีย(ฟุตซอล)
W
26/10/2019
Futsal WCPEU
สวิตเซอร์แลนด์(ฟุตซอล)
3 - 9
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
W

ผลงานล่าสุดของ อิตาลี (ฟุตซอล)

09/04/2021
UFC
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
5 - 4
อิตาลี (ฟุตซอล)
L
10/03/2021
UFC
อิตาลี (ฟุตซอล)
4 - 1
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
W
05/03/2021
UFC
ฟินแลนด์(ฟุตซอล)
2 - 4
อิตาลี (ฟุตซอล)
W
02/02/2021
UFC
อิตาลี (ฟุตซอล)
7 - 4
ฟินแลนด์(ฟุตซอล)
W
29/01/2021
UFC
มอนเตเนโกร(ฟุตซอล)
0 - 3
อิตาลี (ฟุตซอล)
W
03/02/2020
Futsal WCPEU
โปรตุเกส (ฟุตซอล)
4 - 1
อิตาลี (ฟุตซอล)
L
01/02/2020
Futsal WCPEU
เบลารุส(ฟุตซอล)
3 - 5
อิตาลี (ฟุตซอล) (N)
W
31/01/2020
Futsal WCPEU
อิตาลี (ฟุตซอล)
2 - 2
ฟินแลนด์(ฟุตซอล) (N)
D
27/10/2019
Futsal WCPEU
อิตาลี (ฟุตซอล)
4 - 1
ฮังการี (ฟุตซอล)
W
26/10/2019
Futsal WCPEU
อิตาลี (ฟุตซอล)
4 - 1
อังกฤษ(ฟุตซอล)
W